K.V.K.K

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İKA Akademi Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanmıştır. Bu başvuru formunu doldurmak suretiyle; öğrencinin adı – soyadı, TC kimlik numarası, okulunun adı, sınıfı, velinin adı soyadı, telefon numarası, e-posta adresi alınmakta ve bursluluk sınavına kayıt ve okula kabul işlemlerinde kullanılmak amacıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz sınavdan sonraki dönemde; sınav sonuçlarını bildirmek, veliyle görüşme yapabilmek, kampanyalar hakkında bilgi verebilmek ve duyuruları iletebilmek amacıyla da kullanılabilecektir. Bu işlem Kanun’un 5.maddesinin 1.fıkrasına göre “açık rıza” beyanınız alınarak yapılabilecektir. Kişisel verileriniz
Başvuru formunun doldurulması suretiyle otomatik yolla alınacak, 3 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve ancak gerekmesi durumunda adli makamlarla paylaşılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Yurt, 71495. Sk. 5 B, 01170 Çukurova–ADANA adresine ve bilgi@ikaakademi.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

İletişime Geç

Aklına takılan her konuda bir telefon kadar uzağındayız. 

Burası En Özellerin Merkezi

Copyright © 2023 PuhuArt.com